Hotline 24/7 093.891.8622

Tin tức & Sự kiện / Chia Sẻ Của Khách Hàng Về Songhong Ceramics

Nhà Hàng Anamit Tại CHLB Đức Sử Dụng Toàn Bộ Sản Phẩm Bát Đĩa Của Songhong Ceramics Nhà Hàng Anamit Tại CHLB Đức Sử Dụng Toàn Bộ Sản Phẩm Bát Đĩa Của Songhong Ceramics
2018-10-27 20:54:02

Ông chủ của Anamit là một người con của đất Việt định cư tại nước ngoài, với nỗi nhớ nhà, nhớ quê...